Login

籌備委員會

籌備委員會

大會主席
Chairman
陳適安 院長
Shih-Ann Chen
Superintendent

大會執行長
Chief Executive
​傅雲慶 副院長
Yun-Ching Fu Deputy
Superintendent

大會執行祕書
Secretary General
黃金隆 部主任
 Jin-Long Huang
Director

大會副執行祕書
Deputy Secretary General
李必昌
Pi-Chang Lee
Director

精準與再生中心
李冠德 主任
Kuan-Der Lee
Director

精準醫學中心
曾慧恩 主任
Huey-en Tzeng
Director

精準醫學中心
陳一銘 主任
Yi-Ming Chen
Director

智慧醫療委員會
陳昆輝 主任
Kun-Hui Chen
Director

放射線部
陳詩華 主任
Si-Wa Chan
Director

腦中風中心
陳柏霖 主任
Po-Lin Chen
Director

急診部
林子傑 主任
Tzu- Chieh Lin
Director

急診部
紀煥庭 主任
Huan-Ting Chi
Director

教學部
謝祖怡 主任
Tsu-Yi Hsieh
Director

眼科部
張嘉仁 主任
Chia-Jen Chang
Director

眼科部
周建志 醫師
Chien-Chih Chou
DR.

眼科部
簡鴻仁 醫師
Hung-Jen Chien
DR.

婦女醫學部
陳明哲 部主任
Ming-Jer Chen
Director

神經內科
黃金安 主任
Jin-An Huang
Director

血液腫瘤科
滕傑林 主任
Chieh-Lin Jerry Teng
Director

兒童醫學中心
王建得 主任
Jiaan-Der Wang
Director

兒童醫學中心
許雅淇 主任
Ya-Chi Hsu
Director

醫務企管部
蔡鴻文 主任
Hung-Wen Tsai
Director

醫倫法中心
林捷忠 主任
Chieh-Chun Lin
Director

醫法倫中心
黃曉峰 主任
Sheau-Feng Hwang
Director

高齡醫學中心
林時逸 主任
Shih-Yi Lin
Director

品質管理中心
劉時安 主任
Shih-An Liu
Director

傳統醫學部
蔡嘉一 主任
Chia-I Tsai
Director

精神部
林志堅 主任
Chih-Chien Lin
Director

精神部
林育臣 主任
Yu-Chen Lin
Director

精神部
侯伯勳 主任
Po-Hsun Hou
Director

精神部
莊凱迪 主任
Kai-Dih Juang
Director

泌尿醫學部
李建儀 主任
Jian-Ri, Li
Director

泌尿醫學部
洪晟鈞 醫師
Sheng-Chun, Hung
DR.

國際醫療中心
王仲祺 主任
Chen-Chi Wang
Director

口醫學部
劉正芬 主任
Jeng-Fen Liu 
Director

醫學人文
黃蜀雯 簡任祕書
Shu-Wen Huang
Senior Secretary

重症醫學部
詹明澄 主任
Ming-Cheng Chan
Director

復健醫學部
程遠揚 主任
Yuan-Yang Cheng
Director

醫學研究部
謝育整 主任
Yu-Cheng Hsieh
Director
 
         
         
 

 

主辦單位:臺中榮民總醫院
Organizers | Taichung Veterans General Hospital Medicine
協辦單位:榮興醫學發展基金會
Co-Organiser | Rong Sing Medical Foundation

大會聯絡方式 Conference Contact Information:

報名相關洽詢窗口
聯絡人 Contact Person:張小姐
信箱 E-mail:DMEVGHTC@GMAIL.COM
電話 Tel:04-23592525 分機ext 4301
學分相關洽詢窗口
聯繫人Contact Person:謝小姐 04-23592525 分機ext 4305

聯絡地址 Address:407219臺中市西屯區臺灣大道四段1650號
No. 1650, Sec. 4, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407219 , Taiwan (R.O.C.)